Povrat, zamjena i reklamacije

POVRAT, ZAMJENA I REKLAMACIJE

 

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Bajka moda j.d.o.o. je odgovoran za kvalitetu, tj. stvarne tvorničke pogreške kupljenih proizvoda putem web trgovine bajka-promet.hr. Ukoliko Kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo Prodavatelju uputiti pisani prigovor na sljedeći način:

  • poštom na adresu Bajka moda j.d.o.o., Ozaljska 22., 10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte na boutique.bajka@gmail.com

Pri tome je Kupac dužan upisati ime, prezime, adresu, kontakt i opis prigovora (broj telefona, broj mobitela, broj telefaksa ili adresu elektroničke pošte). Na prigovor će Prodavatelj odgovoriti pismenim putem u roku od 14 dana nakon zaprimanja prigovora.

Bajka moda j.d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke kupljenih proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (Nar. nov. 35/05 do 29/18).

 

ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu je Kupac dužan zatražiti putem poruke na adresu elektroničke pošte sa sljedećim tekstom u predmetu poruke „ZAMJENA: Broj narudžbe“. U poruci Kupac je dužan objasniti želi li proizvod zamijeniti za isti u drugoj veličini i/ili boji ili za neki drugi proizvod iz ponude. Kupac je dužan proizvod vratiti na adresu Prodavatelja unutar 2 dana od odobrenog zahtjeva za zamjenom. Kupac snosi troškove dostave Prodavatelju. Kada Prodavatelj utvrdi da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnom pakiranju, izvršit će se zamjena. Ako Kupac mijenja proizvod za proizvod veće vrijednosti, razliku će podmiriti prilikom dostave novog proizvoda, a ako je manje vrijednosti Prodavatelj će novac vratiti na račun Kupca. Izravne troškove zamjene robe Kupac je dužan snositi sam.

 

RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja naručenog. Ugovor se raskida pisanim putem i to ispunjavanjem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili drugom nedvosmislenom izjavom kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju putem pošte na adresu sjedišta ili putem elektroničke pošte na boutique.bajka@gmail.com.

Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, obvezan je navesti svoje ime, prezime, adresu i kontakt (broj telefona, broj mobitela, broj telefaksa ili adresu elektroničke pošte).

Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, Prodavatelj će ga u najkraćem mogućem roku obavijestiti o primitku. Ukoliko Kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji, obvezuje se vratiti isporučeni proizvod o svom trošku, na adresu sjedišta. Bajka moda j.d.o.o. je dužan Kupcu vratiti novce najkasnije u roku od 14 dana od primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljku koju Kupac ne želi preuzeti također vraća o svom trošku.

 

ODUSTAJANJE OD KUPNJE

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac ima pravo u roku od 14 dana odustati od kupnje. (Rok od 14 dana počinje danom preuzimanja, odnosno isporukom naručene robe. Pri tome je Kupac dužan pismeno obavijestiti Prodavatelja na adresu Bajka moda j.d.o.o.,Ozaljska 22., 10000 Zagreb ili porukom na adresu elektroničke pošte na boutique.bajka@gmail.com . Ako je Kupac robu već preuzeo i odustao od kupnje, preuzetu robu dužan je vratiti Prodavatelju po pisanoj obavijesti. Pri povratu proizvodi moraju biti vidno neupotrebljavani i neoštećeni te u prilogu obavezno mora biti priložena kopija originalnog računa. Proizvodi s kopijom originalnog računa u prilogu šalju se na adresu: Bajka moda j.d.o.o.,Ozaljska 22., 10000 Zagreb.

Troškove povrata robe snosi Kupac. U slučaju oštećenja robe Prodavatelj je dužan Kupcu vratiti novac u roku od 14 dana nakon primitka robe. Naručenu robu koju Kupac ne želi preuzeti također vraća o svom trošku.